TECHNOLOGICKÝ PROCES VÝROBY PELET


Příjem a skladování suroviny

 • Uskutečňuje se v areálu závodu.
 • Prostor přijmu suroviny má pokryti z betonových desek.
 • K areálu vede železniční trať, kterou je možné provádět dodávku suroviny; rovněž jsou přístupové cesty pro nákladní automobilovou dopravu.
 • Úsek skladování suroviny se skládá z úložného prostoru a zóny operativního provozního podání suroviny ke zpracování.
 • Vykládka dřeviny z dopravy se provádí překládacím zařízením na bázi rypadla LIEBHERR A 924 В.
 • Vykládka se provádí buď do skladovacího prostoru nebo přímo do provozní zóny podání dřeva k zpracování.
 • Příjem řeziva podle množství a kvality se provádí přímo v prostoru; provádí se radiologická kontrola.

Úsek primárního drcení

 • Účel tohoto úseku spočívá v zajištění dalších úseků nepřetržitým, rovnoměrným a regulovaným tokem technologické štěpky prostřednictvím drcení odpadu pilování dřeva nebo použití čisté štěpky potřebné frakce.
 • Primární drcení se provádí sekacím komplexem od výrobce BRUKS (Německo).
 • Řízení se provádí operátorem v automatickém režimu.
 

Úsek sekundárního drcení

 • Tento úsek slouží k přeměně velké štěpky o rozměrech 25х25х10 mm na frakci vhodnou k dalšímu sušení.
   
 • Materiál po drcení postupuje do zásobníku, v němž se rozdrcená štěpka nashromažďuje k dalšímu rovnoměrnému zatížení úseku sušení.
   
 • Drcení se provádí v automatickém režimu na drticím zařízení z výroby firmy ANDRITZ (Dánsko).

Úsek sušení

 • Úsek slouží k vysušení dřeva a uvedení jeho vlhkosti k hodnotě optimální k dalšímu technologickému procesu.
   
 • Sušení suroviny se provádí na sušicím zařízení ALFA-4000 – Itálie (S.I.E. S.r.l.) – reguluje se automaticky.
 

Úsek granulace

 • Na úseku granulace jsou 2 základní procesy – rozdrcení vysušené dřeviny na frakci o průměru 0,5-2,5 mm a bezprostřední granulace.
 • Lisování dřevěné «mouky» do podoby válcovitých granulí pod tlakem do 300 atmosfér protlačováním suroviny přes matrici.
 • Při granulaci se používají dva granulátory PM 30, výrobní podnik ANDRITZ (Dánsko), s produktivitou 3,5 t/hod.

Řízení výroby (АСУ)

 • Všechny výrobní a technologické procesy jsou řízeny systémem automatického řízení.
   
 • Kontrola a vizualizace všech postupů se zobrazuje na monitorech řízených operátorem.
 • Systém řízení a postaven na základě programování ovládačů SIEMENS S7 (Holandsko).
 

Úsek chlazení a balení

 • Úsek chlazení a balení slouží k rovnoměrnému chlazení a prosévání hotových granulí.
   
 • Výrobce – ANDRITZ (Dánsko).
 • Granule jsou baleny do pytlů typu big bag po 1000 kg v podobě drobného balení po 15 kg

Příjem a skladování

 • Příjem šarží granulí provádí se podle množství a kvality.
   
 • Podle výsledků příjmu jsou pelety přepravovány do skladu hotového zboží.
 

Vyexpedování zboží

Vyexpedování hotového zboží se provádí v takových obalech:
 • Big bag – velké pytle po 1000 kg.
 • V plastových pytlech po 15 kg.
 • Odeslání volně sypaného zboží železničními vozy do 55 tun/vůz