Procesul tehnologic al fabricației peletelor


Primirea și stockarea materiei prime

 • Se efectuează pe teritoriul uzinei.
 • Site de primire a materiei prime are acoperirea din plăci de beton..
 • La secția ajungă ramura feroviară, prin care livrarea materiei prime este posibilă; deasemenea sunt drumuri de acces pentru transport de camioane.
 • Secția de stockare a materiei prime constă într-o zonă de depozitare și o zonă de alimentare operațională cu materia primă înainte de prelucrare.
 • Descărcarea transportlui se efectuează de un reîncărcător de lemn pe baza excavatorului LIEBHERR A 924 В.
 • Descărcarea se efectuează sau în zona de stockare sau direct în zona de lucru a furnizării de lemn pentru prelucrare.
 • Primirea cherestelei în funcție de cantitate și calitate se realizează direct pe site; se efectuează controlul radiologic.

Secția de măcinare primară

 • Funcționarea secției este de a furniza secții secundare cu un flux continuu, uniform și controlat de așchii tehnologice prin măcinarea deșeurilor de cherestea sau prin utilizarea așchiilor curate al fracțiunii dorite.
 • Măcinare primară se efectuează de complexul de cioplire de fabricația firmei BRUKS (Germania).
   
 • Operarea este efectuată de operator în modul automat.
 

Secția de măcinare secundară

 • Secția de măcinare este destinată transformării așchiilor mari de 25x25x10 mm într-o fracțiune potrivită pentru uscare ulterioară.
 • După măcinare materialul intră în buncărul în care sunt acumulate așchiile concasate pentru încărcarea uniformă ulterioară a secției de uscare.
 • Procedeul de măcinare se efectuează în mod automat la stațiile de concasare de fabricația firmei ANDRITZ (Danemarca).

Secția de uscare

 • Secția este destinată pentru uscarea lemnului și aducerea lui la umiditate optimală pentru procesul tehnologic ulterior
 • Procesul de uscare a materiei prime se efectuează pe echipamentul de uscare ALFA-4000 – Italia (S.I.E. S.r.l.) – se reglează automatic.
 

Secția de granulare

 • La secția de granulare de realizează două procesuri de baza - zdrobirea lemnului uscat la o fracțiune de 0,5-2,5 mm în diametru și direct granularea.
 • Presiunea «fainei» lemnoase in granule cilindrice sub tensiunea până la 300 atmosfere prin metoda de strivire a materiei prime printr-o matrice.
 • În procesul de granulare sunt implicați doi granulatori PM 30 ale firmei producatoare ANDRITZ (Danemarca), cu o productivitate de 3,5 t /oră.

Gestionarea fabricației («АСУ»)

 • Toate procesele de fabricație se gestionează prin sistemul «АСУ ТП».
   
 • Controlul și vizualizarea tuturor procesurilor se refletează pe monitoare, pe care le operează operator.
   
 • Sistemul de gestionare este construit pe baza programării controlorilor SIEMENS S7 (Olanda).
 

Secția de răcirte și ambalare

 • Secția de răcirte și ambalare e destinată pentru răcirea uniformă și cernerea granulelor finite.
 • Producătorul - ANDRITZ (Danemarca).
 • Ambalarea se efectuează în saci de tip «big – bag» de 1000 kg și ambalaj mic de 15 kg.

Primirea și stockarea

 • Primirea lotului de granule se efectuează conform cantitaăii și calitaăii.
 • Conform rezultatelor de primire, peleta calitativă se supune transportării la stock al producției finite.
 

Descărcarea producției finite

Descărcarea producției finite din stock se efectuează în astfel de ambalaje:
 • În big-baguri - saci mari de 1000 kg.
 • În saci din polietilen de 15 kg.
 • Descărcarea cu vagoane în vrac până la 55 toane / vagon.