Technologický postup výroby peliet


Prijatie a skladovanie surovín

 • Vykonáva sa v areáli závodu.
 • Plošina prijatia surovín má kryt z betónových dosiek.
 • K pozemku podchádza železničná vlečka, ktorou je možná dodávka surovín, tiež sú príjazdové komunikácie pre nákladné vozidlá.
 • Úsek skladovania surovín sa skladá z oblasti skladovania a oblasti operatívneho prísunu surovín na spracovanie.
 • Vykládka dopravy sa vykonáva prekladacím zariadením na báze rýpadla LIEBHERR A 924 В.
 • Vykládka sa vykonáva alebo do oblasti skladovania, alebo priamo do pracovnej oblasti prísunu dreva na spracovanie.
 • Prijatie reziva podľa množstva a kvality sa vykonáva priamo na plošine; uskutočňuje sa rádiologická kontrola.

Úsek prvotnej dezintegrácie

 • Funkcia úseku spočíva v zabezpečení nasledujúcich úsekov nepretržitým, rovnomerným a riadeným tokom technologickej štiepky dezintegráciou piliarskeho odpadu alebo použitím čistej štiepky požadovanej frakcie.
 • Prvotná dezintegrácia sa vykonáva rezacím komplexom výroby firmy BRUKS (Nemecko).
   
 • Riadenie sa vykonáva operátorom v automatickom režime.
 

Úsek sekundárnej dezintegrácie

 • Úsek dezintegrácie je určený na premenu hrubej štiepky rozmermi 25x25x10 mm na frakciu vhodnú pre ďalší proces sušenia.
 • Po dezintegrácii sa materiál ocitá v zásobníku, v ktorom sa dezintegrovaná štiepka kopí pre ďalšie rovnomerné plnenie úseku sušenia
 • Proces dezintegrácie sa uskutočňuje v automatickom režime na drviacom zariadení vyrábanom firmou ANDRITZ (Dánsko).

Úsek sušenia

 • Úsek je určený na sušenie dreva a vytváranie jeho vlhkosti optimálnej pre ďalší technologický postup.;
 • Proces sušenia surovín sa vykonáva na sušiacom zariadení ALFA-4000 – Taliansko (S.I.E. S.r.l.) – riadi sa automaticky.
 

Úsek granulovania

 • Na úseku granulovania sa uskutočňujú 2 základné procesy – to je dezintegrácia vysušeného dreva do frakcie s priemerom 0,5-2,5 mm a bezprostredne granulovanie.
 • Lisovanie drevnej „múčky“ do valcovitých granúl pod tlakom do 300 atmosfér metódou pretláčania suroviny cez lisovnicu.
   
 • V procese granulovania sa používajú dva granulátory PM 30, firmy-výrobcu ANDRITZ (Dánsko), s produktivitou 3,5 t/rok.

Riadenie výroby (АSR)

 • Všetky výrobné postupy sú riadené systémom ASR TP.
   
 • Kontrola a vizualizácia všetkých postupov sa zobrazuje na monitoroch, ktoré riadi operátor.
   
 • Riadiaci systém je založený na základe programovania kontrolérov SIEMENS S7 (Holandsko).
 

Úsek chladenia a balenia

 • Úsek chladenia a balenia je určený pre rovnomerné chladenie a preosievanie hotových granúl.
   
 • Výrobca – ANDRITZ (Dánsko).
 • Balenie sa vykonáva do vriec typu "big-bag" po 1000 kg a balením v drobnom po 15 kg.

Prijatie a skladovanie

 • Prijatie dávky granúl sa vykonáva z hľadiska množstva a kvality.
   
 • Podľa výsledkov prijatia sa kvalitné pelety prepravujú na sklad hotových výrobkov.
 

Odoslanie výrobkov

Odoslanie hotových výrobkov zo skladu sa vykonáva v takýchto druhoch balenia:
 • V big-bagoch - veľkých vreciach po 1000 kg.
 • Vo vreciach polyetylénových po 15 kg.
 • Odoslanie vagónmi násypom do 55 ton/vagón.