VÝROBKY

SurovinaOdpad spracovania dreva - omietnutá doska; ihličnaté dreviny (bez použitia chemických prísad); 100% ihličnaté drevo (smrek).
Priemer6 mm (8 mm na objednávku)
Objemová hustota658 kg/m3
Obsah vlhkosti7,8 %
Obsah prachu vo vreciach (objem do 30 kg)0,26 %
Mechanická odolnosť98,2 %
Popol1,2% max
-thumb1
-thumb2
-thumb3
-image1-image2-image3
Poriadok