VÝROBKY

SurovinaOdpad spracovania dreva - omietnutá doska; ihličnaté dreviny (bez použitia chemických prísad); 100% ihličnaté drevo (smrek).
Priemer6 mm (8 mm na objednávku)
Objemová hustota658 kg/m3
Obsah vlhkosti7,8 %
Obsah prachu vo vreciach (objem do 30 kg)0,26 %
Mechanická odolnosť98,2 %
Popol0,7 % max
Sawn timber-thumb1
Sawn timber-image1
Sawn timber
Poriadok
Wood pellets (class A2)
delivery rules
Dodacie podmienky
packing
Obal
payment-rules
Platobné podmienky
Сertifikáty
Сertifikáty
Poriadok
Wood pellets (class A2)-image1Wood pellets (class A2)-image2Wood pellets (class A2)-image3
Wood pellets (class A2)-thumb1
Wood pellets (class A2)-thumb2
Wood pellets (class A2)-thumb3
GRANULATED WHEAT BRAN-thumb1
GRANULATED WHEAT BRAN-image1
GRANULATED WHEAT BRAN
Poriadok
Wood Pellets (Class A1)
delivery rules
Dodacie podmienky
packing
Obal
payment-rules
Platobné podmienky
Сertifikáty
Сertifikáty
Poriadok
Wood Pellets (Class A1)-image1Wood Pellets (Class A1)-image2
Wood Pellets (Class A1)-thumb1
Wood Pellets (Class A1)-thumb2